Sommerkjole Vero Vero Moda Moda DRESS Moda VMDENICE Sommerkjole Sommerkjole Vero VMDENICE Vero DRESS DRESS VMDENICE 80qfpnv

Det foreligger en usaklig oppsigelse når oppsigelsen mangler det lovmessige grunnlaget som arbeidsmiljøloven bestemmer. En oppsigelse av arbeidstaker må være saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Hva som er saklig grunn, vil bero på en skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Ta kontakt med oss Ring 22933850
Ibana COSMOPOLITAN COSMOPOLITAN Ibana Miniskjørt Miniskjørt Miniskjørt Ibana Ibana COSMOPOLITAN 46WwdqW1

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater