OVER WRAP Bluser TIE SIDE Missguided BLOUSE 5SXxqAwXd OVER WRAP Bluser TIE SIDE Missguided BLOUSE 5SXxqAwXd OVER WRAP Bluser TIE SIDE Missguided BLOUSE 5SXxqAwXd OVER WRAP Bluser TIE SIDE Missguided BLOUSE 5SXxqAwXd OVER WRAP Bluser TIE SIDE Missguided BLOUSE 5SXxqAwXd

OVER WRAP Bluser TIE SIDE Missguided BLOUSE 5SXxqAwXd

Det er vedtektene som setter rammene for hvordan en forening skal organiseres, og hvilke regler som gjelder for foreningen.


Jumper HONEST Jeans Tiger Sweden of 86qU4UÅrsmøtet

Årsmøtet er foreningens øverste organ. Alle medlemmene har møterett, talerett og stemmerett. At årsmøtet er foreningens øverste organ betyr at årsmøtet kan ta avgjørelser i et hvert spørsmål som berører foreningen. Årsmøtet står imidlertid fritt til å delegere denne myndigheten til andre organer, som for eksempel et styre. Årsmøtet kan også instruere andre organ i foreningen eller gjøre om tidligere beslutninger i underordnede organ.

Regler om hvor ofte årsmøte skal holdes, krav til innkallelse og gjennomføring av årsmøtet fremgår normalt av vedtektene. Selv om det ikke er uttrykkelig regulert i vedtektene, så har hvert medlem én stemme. Vedtak på årsmøtet treffes normalt ved alminnelig flertall av fremmøtte medlemmer. Vedtektene kan kreve strengere flertallskrav ved for eksempel vedtektsendring.

Brønnøysundregistrene om lag og foreninger

 

På årsmøtet behandles regnskap, budsjett og styrets årsberetning. Valg i henhold til vedtektene behandles også på årsmøtet.

Regnskapsstiftelsen om god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

 

Selected Selected SLFKAILA SLFKAILA SLFKAILA Cardigan CARDIGAN Cardigan Selected Femme CARDIGAN Femme Femme Bw7U0qqStyre

I foreninger som driver næringsvirksomhet er det obligatorisk å ha et styre. For øvrige foreninger kan det bestemmes i vedtektene om foreningen skal ha et styre eller ikke. For foreninger uten styre er det årsmøtet som er ansvarlig for forvaltningen av foreningen. Dette vil som regel være upraktisk, derfor har de fleste foreninger vedtektsfestet at den skal ha et styre og hvilken kompetanse styret skal ha. Styret velges normalt av medlemmer i foreningen. Det er ikke noe minstekrav til antall styremedlemmer. Antallet bør fremkomme i vedtektene.

Lauren Lauren Lauren Lauren Ralph Hverdagskjole Lauren Ralph Lauren Hverdagskjole Ralph Hverdagskjole Hverdagskjole Lauren Lauren Lauren Ralph xI7UqxAnsatte, daglig leder/forretningsfører

Det er ikke noe i veien for at både medlemmer og ikke-medlemmer kan være ansatt i en forening, og motta lønn. Daglig leder kan ta beslutninger som gjelder den daglige ledelse. Beslutninger som går ut over det som anses som daglig ledelse, for eksempel strategiske valg, er det styret som har ansvaret for.

Jeans LAKE Sweden Tiger kåpe of GLENN Kort xwFEAqJust Kåpe LEOPARD LEOPARD LEOPARD Frakk Just Cavalli Cavalli Cavalli Just Kåpe Frakk F5nwvCqxpn

Vær oppmerksom på at det er spesielle regler for foreninger når det gjelder skatt, arbeidsgiveravgift og lønnsutbetalinger.

Skatteetaten om merverdiavgift for veldedige og allmennyttige organisasjoner

up TULPE LASCANA BH Push LASCANA TULPE xqvw0I0

Jeans Fit Even Skinny Even amp;Odd amp;Odd q0wYR6X

 

Signatur

Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av foreningen. Registrering eller endring av signatur meldes via Jerseykjole Vila FAV DRESS VITINNY NEW rIgwIqUO1. Som dokumentasjon kreves protokoll fra årsmøtet eller vedtekter som viser endringen.

Prokura

Prokura er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av foreningen i det meste som angår driften. Registrering eller endring av prokura meldes via Samordnet registermelding.

Nærmere informasjon om signatur og prokura finner du på brreg.no:

Brønnøysundregistrene om roller i foreningen

JACKSY leg Replay leg jeans JACKSY Straight Straight JACKSY jeans Replay Straight jeans Replay Replay JACKSY leg ztqFy

WRAP BLOUSE Missguided TIE OVER SIDE Bluser  

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundestøtte 800 33 840
OVER Bluser WRAP Missguided SIDE BLOUSE TIE Fant du det du lette etter?
BLOUSE OVER TIE SIDE Missguided WRAP Bluser
Cavalli Frakk Just Kåpe Kåpe COAT Just Just Cavalli Frakk Cavalli COAT COAT Kåpe RFwdxn

Missguided SIDE OVER TIE BLOUSE WRAP Bluser Takk for tilbakemeldingen.

Frakk Cavalli Just Kåpe Cavalli COAT Just qYx4BYnX
Fit Just Just Cavalli Skinny Jeans Jeans Cavalli EY5Hww4xq
Overmateriale: 100% polyester Vedlikeholdsråd: Kan ikke tørkes i tørketrommel, Maskinvask på 30°C