RAFFEY Mosh Mos Mos CHECK Mosh Skjorte pxw0O

Det foreligger en usaklig oppsigelse når oppsigelsen mangler det lovmessige grunnlaget som arbeidsmiljøloven bestemmer. En oppsigelse av arbeidstaker må være saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Hva som er saklig grunn, vil bero på en skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Ta kontakt med oss Ring 22933850
LEAN Blyantskjørt Blyantskjørt LEAN LEAN Blyantskjørt Ivyrevel Ivyrevel Blyantskjørt Ivyrevel LEAN LEAN Ivyrevel Blyantskjørt Ivyrevel Ivyrevel qAtnX6

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater